POLİTİKALARIMIZ

Dismek Kimya Sanayi’nin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının seçimi, gelişim potansiyeli yüksek, işin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, kuruluş ve topluluk değerlerini benimseyip yaşatacak kişiler arasından eşit fırsat ilkesi gözetilerek yapılır.

Ortak değerlerimiz olan müşteri odaklılık, verimlilik, dürüstlük, saygı, güven, açıklık, sosyal sorumluluk, ekip çalışması, kalite ve sürekli gelişim İnsan Kaynakları politikamızın temel değerlerini oluşturur.

Personel seçimi yaparken Dismek Kimya Sanayi’ni geleceğe taşıyacak, sürdürülebilir başarıyı sağlayacak kişileri tercih ederiz. Biz de en etkin şekilde çalışmayı sağlayacak çalışma ortamları oluştururuz. Bireysel ve kurumsal öğrenmeye ve gelişmeye önem veririz.

Çalışanlarımızın firmamız performansı ile uyumlu, en yüksek performansı göstermeleri için çalışırız. Çalışanlarımızı maddi ve manevi olarak destekleriz. Her şey den önemlisi çalışanlarımızı yani ‘En Değerli Varlıklarımızı’ aile gibi görür, hayatlarına renk katarak sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmayı sağlarız.

Yapmış olduğumuz açıklamalar şirketimizin İK politikalarını oluşturmakta ve bunu gururla herkesle paylaşmaktayız.

İLKELERİMİZ

İnsan Kaynakları Yönetimi;

 • Nitelikli işgücünün çalışmak için tercih ettiği işveren olmayı,
 • Şirketi geleceğe taşıyacak, Dismek Kimya Sanayi’nin kurumsal değerlerine sahip, işe en uygun nitelikteki işgücünü seçmeyi ve işe almayı,
 • Seçme ve işe almada küresel bakış açısı ve proaktif yaklaşımla Şirketin geleceğe yönelik işgücü ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir.

Çalışanların Gelişimine Yatırım Yapma

 • Çalışanların sürekli gelişimi ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için gelişim ortamı ve fırsatı yaratmak;
 • Yöneticilerin, çalışanların gelişim sorumluluğunu üstlendiği bir kültür yaratarak çalışan performansını düzenli olarak izlemelerini sağlamak ve bununla ilgili açık iletişimi desteklemek,
 • Nitelikli, başarılı, küresel bir işgücü ve lider havuzu oluşturmak amacıyla çalışanların gelişimini yönlendirmeyi ana sorumluluğumuz olarak benimsiyoruz.

Çalışanların Motivasyonunu ve Bağlılığını Artırma

 • Katılımcı, paylaşımcı, şeffaf, farklılığa ve yaratıcılığa değer veren bir kültürün oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak,
 • Çalışanların öneri ve beklentilerini dikkate almak,
 • Bağlılığı güçlendirici yaklaşımları sürekli geliştirmek,
 • Güvenli, sağlıklı, etik değerlerin yaşatıldığı, iş ve özel yaşam arasındaki dengeyi dikkate alan bir iş ortamı sağlamayı hedefliyoruz.

Organizasyonu Geliştirme ve Güçlendirme

 • Şirketimizin başarısının sürekliliğini sağlayabilmek için organizasyonun, insan kaynağının, sistem ve süreçlerin sürekli gözden geçirilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılması,
 • Yüksek potansiyelli çalışanların performansının takibi ve Şirketimizin güncel ve gelecekteki ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilmesi,
 • Çalışanların ve organizasyonun gelişimi için Şirketimiz içi görevlendirme ve rotasyon uygulamalarının artırılması öncelikli ilkelerimiz arasında yer almaktadır.

Toplam Ödül Yönetimi

 • Nitelikli işgücünü şirketimize çekecek ve çalışanların bağlılığını artıracak rekabetçi ödül yönetimi uygulamaları sunmak,
 • Çalışanların kendi iş sonuçlarının sorumluluğunu almalarını teşvik etmek,
 • Çalışanların katkısını, başarısını ve yüksek performansını tanımak ve ödüllendirmek,
 • Çalışanları taşıdıkları sorumluluklar ve organizasyona kattıkları değer doğrultusunda ödüllendirmek amaçlarımız arasında yer almaktadır.

Ayrıca ‘Vizyoner Yönetici’ anlayışımız ile şirketimiz için kritik olan konuların tüm çalışanlara iletişiminin yapılması, en iyi uygulamaların öne çıkarılarak takdir edilmesi ve ödüllendirilmesi öncelikli hedefler olarak belirlenmiştir.